de drie domeinen

 

 

 
 

 

 

"In mijn nieuwe managementbaan was ik op zoek naar wegen om ander gedrag te laten zien. Coaching door Anne heeft opgeleverd, dat ik inzicht kreeg in mijn overtuigingen, die in het verleden wellicht zinvol waren, maar niet meer hielpen in mijn nieuwe managersrol.

Door Anne's manier van vragen stellen en het geven van praktische, bruikbare adviezen was ik in staat om mijn overtuigingen bij te stellen. Het effect is, dat ik minder direct reageer, vragen stel, empathie kan tonen en rustiger op mijn collega's overkom." 

manager zorgdienstverlening, zorgverzekeraar

 

 

Een coach: nut, noodzaak of wens?

Om als ondernemer, manager of professional succesvol te kunnen functioneren, is het belangrijk om zelf de regie te houden over uw leven en loopbaan. Dat kan alleen wanneer u voldoende kennis hebt over uw talenten, ambities en rol in uw persoonlijk en maatschappelijk leven. Maar hoe weet u wie u bent? Wat u kunt? Wat u echt wilt? Meebewegen met veranderingen, keuzes maken en in staat zijn tot het doorbreken van patronen, vraagt een grote dosis zelfkennis. Als coach kan ik u helpen bij dit bewustwordingsproces.
 

Klankbord, spiegel & sparringpartner

In het coachingstraject kan het bijvoorbeeld gaan om vraagstukken met betrekking tot het managen van uw carrière, bewust leiding geven, het managen van talent, bedrijfsopvolging, conflictbemiddeling, vitaliteitsmanagement, het realiseren van idealen en dromen of het (her) vinden van passie in werk en leven. Ik werk transparant en resultaatgericht. We beginnen met een plan van aanpak waarin realistische doelen worden vastgelegd. Voor het coachingsproces maak ik gebruik van (een combinatie van) verschillende methodieken, instrumenten, oefeningen en casuïstiek. Mijn rol als coach is die van klankbord, spiegel en sparringpartner. Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie.