de drie domeinen

 

 

"In mijn nieuwe managementbaan was ik op zoek naar wegen om ander gedrag te laten zien. Coaching door Anne heeft opgeleverd, dat ik inzicht kreeg in mijn overtuigingen, die in het verleden wellicht zinvol waren, maar niet meer hielpen in mijn nieuwe managersrol.

Door Anne's  manier van vragen stellen en het geven van praktische, bruikbare adviezen was ik in staat om mijn overtuigingen bij te stellen. Het effect is, dat ik minder d

 

irect reageer, vragen stel, empathie kan tonen en rustiger op mijn collega's overkom." 

manager zorgdienstverlening, zorgverzekeraar

 

 

Instrumenten

Intake

De intake is de basis voor het coachingstraject. Samen met de coachee bespreek
ik de vraagstukken, de wensen, de voorwaarden en de doelstellingen. Het gesprek geeft een helder beeld van de situatie en leidt tot een plan van aanpak. Voorwaarde hiervoor is wel het commitment van beide kanten. Desgewenst kan er daarna een 3-gesprek met de opdrachtgever plaatsvinden.  
 

Biografisch werk

Waar gaat het echt om in uw leven en hoe verbindt u dat met het verleden, het heden en de toekomst? Door middel van een zelfgeschreven levensloop krijgt u zicht op rode draden, valkuilen, kansen en nieuwe wegen.
 

Curriculum Vitae & persoonlijk profiel

Het Curriculum Vitae is een feitelijk overzicht van uw kennis en werkervaring, onmisbaar voor een professionele presentatie. Het persoonlijk profiel is uw eigen levensverhaal, gebaseerd op het CV.

 

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die u van nature hebt, die u kleur geven en uniek maken. Het ontdekken van uw kernkwaliteiten levert zelfkennis op, zicht op wat u kunt, maar ook kennis over valkuilen en allergieën. Een belangrijk hulp-
middel bij het maken van keuzes in uw werk en leven.
 

Mindfulness en meditatie

Mindfulness is uzelf leren trainen in aandacht en leven in het hier en nu. Op een praktische manier bewust worden van en omgaan met gevoelens en gewoonten, waar u last van hebt. Je leert je richten op datgene waar het bij u echt om gaat. Hierdoor zit u minder in uw hoofd. Dat kan bevrijdend werken.

Mindfulness is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan meer rust en balans in zijn of haar leven. Voor wie minder wil piekeren, meer aan zichzelf wil toe komen, wil leren omgaan met pijn- of stressklachten, beter wil slapen, minder rusteloos voelen, negatieve gedachten kan stoppen.

Meditatie is een manier om uw hoofd leeg te maken, waardoor ruimte ontstaat voor zelfreflectie en nieuwe ideeën. Regelmatige meditatieoefeningen brengen innerlijke rust, waardoor u beter in balans kunt blijven.
 

Creativiteit

Beelden zeggen soms meer - of iets anders - dan woorden. Creativiteit kan de
deur naar het onderbewuste open zetten en leiden tot de ontdekking van onvermoede talenten.
 

Energiemanagement

Waar krijgt u energie van en waardoor verlies u juist energie? Het managen van 
uw eigen energiehuishouding leidt tot effectief management van uw werk en leven.
Tot het een integraal onderdeel van uzelf is geworden.
 

Timemanagement

Het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen, het lezen en beantwoorden
van e-mail, diverse telefoongesprekken, collega’s en medewerkers met vragen. Voor u het weet is de dag voorbij en ligt er nog steeds een stapel werk te wachten. Een oplossing kan liggen in plannen, prioriteiten stellen en waar mogelijk delegeren. Een effectieve dagindeling levert tijd op, bevordert de kwaliteit van het werk en zorgt voor minder stress.
 

Casuïstiek

Praktijkvoorbeelden kunnen helpen om inzicht te krijgen in het eigen handelen.
De nieuw verkregen inzichten krijgen een vertaling in concrete plannen en acties, die vervolgens in de praktijk worden gebracht. De resultaten komen in volgende sessies aan de orde. Casuïstiek is een vitaal onderdeel bij alle vormen van coaching en intervisie.
 

Enneagram

Het enneagram is een eeuwenoud psychologisch model, gebaseerd op wijsheidstradities van het Jodendom, het Boeddhisme en het Christendom.
Het model is opgebouwd uit negen persoonlijkheidstypen en beschrijft de bij
deze typen behorende manieren van denken, emotioneel reageren en handelen.
Het ennea-gram kan een hulpmiddel zijn om uw onbewuste drijfveren te leren kennen. Zelf-kennis biedt concrete handvatten om effectiever te kunnen functioneren. Dit is een prettige ervaring, die energie geeft. Zo kan het ennea-
gram helpen om u bewust te maken van wat u écht wilt en voelt.