de drie domeinen

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer over het getal 3 !

Aarde, maan en zon.

Lichaam, geest en ziel.

Eén baart twee, twee
baart drie en drie baart de tienduizend dingen.
(Lao Tse in de Tao Te Tjing)
 
Drie is het getal van de tijd, want hebben we het niet over verleden, heden en toekomst?
 
In de Griekse oudheid is het getal drie het toppunt van volmaaktheid.

De betekenis van de De Drie Domeinen ?

 

Het getal 'drie'

Naast de 3 activiteiten, coaching & interim management & intervisie, staat het getal ‘drie’ staat symbool voor de balans in denken, voelen en handelen. Dat vermindert de kans op stress.  En voor speelsheid, vernieuwing en optimisme. Onontbeerlijk bij verandering. Op organisatieniveau: de relaties tussen u, uw organisatie en uw klant. 

Groei & ontwikkeling

Rode draad in mijn werk is de begeleiding bij groei en ontwikkeling van personen en organisaties. Rode draad in mijn werkwijze is een integratie op mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Vanuit dit perspectief benader ik de vraagstelling van mijn opdrachtgevers op een praktische manier. Ik luister aandachtig en stel veel – soms onverwachte, soms kritische – vragen. Daarbij draag ik zorg voor een plezierige en vertrouwelijke sfeer waarin alles ter tafel kan komen. De bedoeling is om mensen en organisaties te inspireren en motiveren om naar zichzelf te kijken en in beweging te komen.