de drie domeinen

 

 

 

 

 


 

Anne heeft met haar vakkennis, haar sterke persoonlijkheid en enthousiasme bijgedragen aan de ontwikkeling van P&O binnen onze organisatie. Haar vermogen om mensen te binden, maar vooral haar vermogen om mensen een spiegel voor te houden, maakt dat haar aanwezigheid de organisatie doet bewegen.

directeur woningbouw organisatie

 

 

 

 

'Aandacht is een tovermiddel'

HRM consultancy & advies

Daar waar in organisaties integraal management steeds meer zijn opgang vindt en de HRM-afdeling een flexibele en slanke afdeling is, kan er behoefte zijn aan tijdelijke HRM ondersteuning. Dit kan bv zijn in geval van een reorganisatie, expansieve groei, cultuurverandering, vervanging van een zieke medewerker, behoefte aan een extra HRM professionaliteit, de mentorrol voor een HRM-adviseur. Bij kleinere organisaties, waar de personeelstaken door de directeur worden behandeld of nog zijn ondergebracht bij een niet-gespecialiseerde functionaris, kan het prettig zijn om op gezette tijden terug te kunnen vallen op iemand met een gedegen kennis van P& O zaken. 
 


Maatwerk

Ik bied maatwerk. Dat kan zijn: het op interim basis invullen van de rol van HRM manager, senior HRM adviseur, lid van het MT, binnen organisaties, die een nieuwe koers willen inslaan of in meer of mindere mate in 'zwaar weer' verkeren.  Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, fusie, cultuurverandering.

Daarnaast: het begeleiden en adviseren van MKB ondernemers bij HRM aangelegenheden in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan het tijdelijk invallen in geval van ziekte, of bij een overbruggingsperiode tussen twee managers of bij buitengewone situaties als een fusie, reorganisatie, wanneer extra professionele hulp van buiten welkom is.

Op uur- of dagdeelbasis kan ik u op P&O-gebied adviseren, beleid ontwikkelen en implementeren. Denk hierbij ook aan organisatieadvies, werving en selectie, omgaan met lastige medewerkers, motivatie, werkdruk, teamvorming, functieontwikkeling en -structurering, het personeelshandboek, verzuimbegeleiding, conflicthantering en advisering over andere HRM-instrumenten.