de drie domeinen

                                                                   

   

 

 

 

 

Er starten binnenkort weer intervisie-trajecten speciaal voor ondernemers, managers en professionals

Geïnteresseerd?

Stuur een mailtje naar info@dedriedomeinen.nl of bel 0629595959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervisie

Niemand kan het alleen en een goede leider kent de kracht en de kwetsbaarheid van zichzelf én van zijn team. Ongetwijfeld loopt u als manager, professional, maar ook als ondernemer wel eens tegen vraagstukken aan, waarvan de oplossing niet meteen voor de hand ligt of deze zijn lastig te bespreken met de mensen uit uw directe omgeving. Het delen van ervaringen en wijsheid met collega’s, vakgenoten, of andere gelijkgestemde professionals kan dan verhelderend werken. U leert u uzelf beter kennen en uw deskundigheid vergroten. Belangrijk hierbij is: Leiding geven aan uzelf is essentieel om leiding te kunnen geven aan anderen. 


 

Gedragsveranderingen

Aan de hand van casuistiek wordt in groepjes van ca. 6 deelnemers de persoonlijke manier van het omgaan met vraagstukken en problemen besproken. De intervisiegroep spreekt aan het begin van het traject randvoorwaarden af, om openheid, vrijheid, vertrouwen, en veiligheid te garanderen en verwachtingen te managen. Daarnaast benoemt elke deelnemer persoonlijke doelen. Binnen de groep wordt kritisch gekeken naar elkaars rol binnen de ingebrachte casuïstiek. 

Het is niet de bedoeling dat pasklare oplossingen worden gegeven. Door het stellen van vragen, het geven van feedback stimuleren de deelnemers elkaar om naar hun eigen gedrag te kijken, nieuwe inzichten te verwerven en keuzes te maken voor een nieuwe  aanpak van het probleem of vraagstuk. Er is sprake van ervaringsgericht leren: er vindt terugkoppeling plaats van de bevindingen in de dagelijkse praktijk.

Het intervisietraject bestaat uit 8 bijeenkomsten, start aan het einde van de middag, en duren ca. 3 uur, incl. maaltijd. De intervisor is procesbegeleider en ziet toe op de realisering van de groeps-doelstellingen


Er starten binnenkort weer intervisietrajecten speciaal voor ondernemers, managers en professionals. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@dedriedomeinen.nl of bel 06 29595959.